foto vervolg pagina

PRIVACYVERKLARING

Fitrex verzamelt, verwerkt en slaat persoonsgegevens op van consumenten en intermediairs die opdrachtgever zijn voor het uitvoeren van een taxaties. De gegevens zijn onder andere naam, adres, (contact)personen, telefoonnummers, email adressen en gegevens omtrent het te taxeren object.

Het doel van de verzamelde gegevens is:

  • Het uitvoeren van een taxatie;
  • Het opstellen van een taxatierapport en (laten) valideren van het taxatierapport;
  • Het beschikbaar stellen aan de opdrachtgever, intermediair, erkend validatie instituut en de aangegeven derden.

Fitrex zal de gegevens enkel aan anderen dan aangegeven derden verstrekken indien zij daartoe op wettelijke gronden verplicht is.

Beveiliging gegevens en bewaartermijnen
Fitrex zal ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen

Uw rechten
U hebt het recht om inzage te krijgen in de gegevens die Fitrex over u (heeft) verzamelt en om deze te rectificeren, aan te vullen of verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt een mail sturen met uw verzoek onder vermelding van uw naam en adres aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Fitrex zal binnen 4 weken reageren op uw verzoek of bezwaar.

Klachten
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons kunt u een mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wij zullen binnen4 weken reageren. Indien u ontevreden bent over de afhandeling kunt u naar de rechter gaan. Lees op de website van de autoriteit persoonsgegevens meer over klachtafhandeling ( https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens )

Wijzigingen
Fitrex behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacy Statement worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement. Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

Fitrex BV
Klaprozenweg 75-H
1033 NN Amsterdam
Tel +31 (0)20 262 3888
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.